เกี่ยวกับเรา

 • นโยบายของพวกเรา

  - พัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานอาหาร
  - พัฒนาคุณภาพของโคนไอศครีมให้ดีที่สุด
  - พัฒนาการบริการและความสัมพันธ์ให้ดีที่สุด

 • วิสัยทัศน์ของพวกเรา

  ประสบการณ์มากกว่า 10 ปีของพวกเรา พวกเรามีการพัฒนาทั้งทางด้านกระบวนการผลิตและ คุณภาพของผลิตภัณฑ์มาโดยตลอด เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจและพึ่งพอใจในสินค้าของพวกเรา โคนไอศครีมของพวกเราได้รับการรับรองเรื่องความสะอาดและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อีกทั้งพวกเรายังมุ่งเน้นการให้บริการที่ดีที่สุดและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ามาโดยตลอด

 • มาตรฐานสินค้า

  - THAI FDAs